Barınma ihtiyacı insanlığın tarihsel gelişim süreci içerisinde hep var olagelmiştir. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde zorlu doğa koşullarına karşı (yağmur, yabani hayvanlar vb.) bir korunma alanı olarak barınakları görmekteyiz. Yerleşik hayata …