İç Dekorasyon Fikirleri

İç Dekorasyon Fikirleri

Barınma ihtiyacı insanlığın tarihsel gelişim süreci içerisinde hep var olagelmiştir. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde zorlu doğa koşullarına karşı (yağmur, yabani hayvanlar vb.) bir korunma alanı olarak barınakları görmekteyiz. Yerleşik hayata geçilmesi ile birlikte geçici mekânlar olarak kullanılan barınaklar yerini evlere bırakmıştır. Evler ile birlikte mekânın süreklilik arz…