Ahşap Dekorasyonu

Ahşap Dekorasyonu

Günümüzde betonarme yapıların artması ile toplu konutlarda yaşamanın getirdiği bir takım sıkıntılar oluşmuştur. Kültürel değişim ve toplu konutlaşmanın getirdiği sosyal problemlerin yanı sıra doğadan kopma ve doğayı özleme modern toplum içerisinde yer alan bireylerin iç dünyasında baskın bir duygu halini almıştır. İnsan sosyal olarak yaşamaya ihtiyaç duyan…