İç Dekorasyon Fikirleri

Barınma ihtiyacı insanlığın tarihsel gelişim süreci içerisinde hep var olagelmiştir. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde zorlu doğa koşullarına karşı (yağmur, yabani hayvanlar vb.) bir korunma alanı olarak barınakları görmekteyiz.

Yerleşik hayata geçilmesi ile birlikte geçici mekânlar olarak kullanılan barınaklar yerini evlere bırakmıştır. Evler ile birlikte mekânın süreklilik arz etmesi yeniliklere açık olan insan zihnini yaşadığı alana da yansıtmış ve mekân-estetik ilişkisi açığa çıkmıştır.

Dekorasyon kökü Almanca olan decor kelimesinden türemiştir. Sinema ve tiyatro ile ilgili bir terim olan decor, sahneyi izleyicinin duygularına hazır hale getirmek için sanat-teknik bütünlüğünün oluşturulması anlamına geliyor. Dekorasyon ise mekânın estetik kaygılar göz önünde bulundurularak düzenlenmesidir. Dış ve iç dekorasyon olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Dış dekorasyon, mekânı çevresel etkenleri gözeterek uyumlu bir biçimde dizayn etme anlamını taşır. Evrenselliği içerisinde barındırır. Pencere, dış duvar ve bahçe düzenlemesini kapsar.

İç dekorasyon ise mekânın yaşayanın arzularına göre en verimli biçimde estetik düzenlemesinin yapılmasıdır. İç dekorasyonda evde yaşamın sürekli idame ettirildiği alanlar (salon, mutfak, yatak odası, oturma odası, çalışma odası) ele alınır. Burada amaç rahatlığın görsele uygun biçimde uyarlanmasıdır.

Modern dünya ile birlikte hayatımıza giren ‘konfor’ büyüsünün tesiri ile gelişen bir iç dekorasyon sektörü de meydana gelmiştir. Her birey yaşadığı alanı konfor ekseninde kendi görsel hafızasına uygun biçimde yeniden düzenlemek istemektedir.

Bunu yaratmanın belli aşamaları ustalık gerektirmektedir. Talebin de fazla olması ile birlikte gelişen iç dekorasyon sektörü dolayısıyla yeni fikirler üretmek zorunda kalmıştır.

İç dekorasyon fikirleri etrafında kişi veya kişilerin yaşadığı/kullandığı alanlara özgün bir biçim verme durumu ortaya çıkmıştır. Salon duvarlarının rengi ve biçimi ile koltukların renginin uyuşması gibi örneklerle açıklanabilecek iç dekorasyon fikirleri daha da ayrıntılı biçimde uygulanabilmektedir.