Düşükten Sonra Hamilelik ve Normal Doğum

Düşük yapan hanımlar doğal olarak, öncelikle düşük sebebini sonra da tekrar ne zaman gebe kalabileceklerini öğrenmek isterler.

 

Düşük sebebi çoğu zaman tespit edilemez. Yapılabilecek birçok biyokimyasal testler, genetik taramalar temiz çıkmaktadır.

 

Herhangi bir problem tespit edilemeyen, bilinen bir hastalığı olmayan, sadece bir kez düşük yapan hanımlarda, düşükten sonra tekrar hamilelik için uzun süreler beklemeye gerek yoktur. Bir ay en fazla iki ay içinde tekrar gebelik planlayabilirler.

 

Düşük sebebi olarak tiroid hormon bozuklukları gibi tedavi edilebilir sebepler mevcut ise, bu problemeler çözülüp daha sonra gebelik planı yapılması önerilir.

 

Kanama pıhtılaşma genlerindeki bozukluklar, anne ve baba adaylarının karyotip analizlerindeki bozukluklar, tespit edilen durumların derecesine göre değerlendirilip, gebelik planı ve zamanlaması ona göre yapılmaktadır.

 

Normal Doğum

 

  • Anne ve bebek açısından herhangi bir problem olmadığı durumlarda olması gereken doğum şekli, normal doğumdur.
  • Bebeğimizin duruş pozisyonu baş gelişi şeklinde olduğu sürece, iri bebek, plasenta problemleri, bebek kalp atışlarındaki düşmeler, annenin sağlığını etkileyecek acil doğum gerektiren durumların dışında, doğum normal seyrinde izlenerek, vajinal yolla olmalıdır.
  • Normal doğum 37-41. Gebelik haftaları arasında gerçekleşebilir.
  • 2500-4000 gram arasında doğacak bir bebeğimiz normal ağırlığında olarak değerlendirilir.
  • Epidural anestezi yöntemiyle, ağrısız normal doğum yapılabilir.
  • Normal doğum için geçen süre her anne adayında farklıdır.